קהילת מנטרי הפרפרים באגמון החולה

שמעונה סבג-דרעי, נעמי מרגלית, לירז כברה-לייקין, טל מלוכנא, ישראל פאר

פרפרים נחשבים לביו-אינדיקטור (סמן ביולוגי) של מצב המערכת האקולוגית. כלומר, נוכחותם באזור מסוים מעידה על מצב הסביבה. ניטור פרפרים הוא אמצעי יעיל המאפשר ללמוד על הסביבה ולנתח את מצבה. לניטור פרפרים באגמון החולה יש חשיבות רבה בשל ייחודו של האזור, והוא מבוצע על ידי קבוצת מתנדבים. באגמון קיימים שלושה מסלולי ניטור פרפרים המשמשים את חברי הקהילה באופן שיטתי פעמיים בחודש. במסלולי הניטור דווחו 678 תצפיות בפרפרים בשנים 2019–2021.

 להורדת המאמר