נפגשים ביער: קהילה, סקר עצים ותהליך ריפוי

יהל פורת, ארוא אגבריה, אמנון פקר

יער עירון ממוקם מצפון וממזרח לעיר חריש. היער הוא שטח פתוח בעל ערכיות אקולוגית גבוהה, והוא מאוים בשל תוכניות פיתוח רבות. כחלק מתוכנית ההגנה על היער הוקמה קבוצת מפגש מונחית ליהודים ולערבים תושבי הסביבה הסמוכה ליער, לעשייה אקולוגית-יערנית למען שימור היער ושיקומו, לשיח שכנים ולמפגש אישי עם הטבע כמשאב מרפא. כחלק מתוכנית המפגשים של הקבוצה נערך מיפוי של עצים עתיקים מהמינים אלון התבור וחרוב מצוי, הגדלים ביער.

 להורדת המאמר