מחקר סוציו-אקולוגי ארוך טווח - הגרסה הישראלית

דניאל אורנשטיין, נועה אבריאל-אבני, ליאת הדר, ג‘סיקה שנקרמן, רונית כהן-ספר

בעקבות ההשפעה העמוקה וארוכת הטווח של המין האנושי על כדור הארץ הגדירו הגאולוגים עידן חדש – עידן האדם (האנתרופוקן). האנתרופוקן מאופיין בהתדרדרות מואצת של כלל מערכות כדור הארץ לצד חוסר מודעות והתייחסות של המין האנושי למשבר ולתוצאותיו הצפויות.

כדי להגביר את היכולת לספק מענה מדעי-מחקרי הולם לניטור השינויים הסביבתיים ולשפר את המדיניות וההתנהגות המקיימות הציעו מדענים מסגרות מושגיות חדשות למחקר מדעי. רשת המחקר האירופית ארוכת הטווח (eLTER RI) והנציגות הישראלית שלה (LTER-Israel) אימצו תפיסה של מחקר סוציו-אקולוגי, שלפיה החוקרים עובדים בצוותים בין-תחומיים ובשיתוף בעלי עניין מקומיים במטרה להגדיר את אתגרי הקיימות המקומיים, לנטר אותם ולטפל בהם.

במאמר מוצגים מסגרת המחקר חוצה התחומים על מרכיביה השונים וגם אופן היישום שלה בשלוש פלטפורמות של מחקר סוציו-אקולוגי ארוך טווח בישראל (LTSER). המאמר דן בהצלחות בשלבי הביניים של מחקרי ה-LTSER, ומסיים בהגדרת האתגרים העומדים בפנינו ביישום מסגרת המחקר המוצעת ובשימור פעילותה לטווח הארוך.

 להורדת המאמר

 

סיור שטח של מדעני פלטפורמה הר הנגב. פברואר 2022. צילום: דניאל אורנשטייןסיור שטח של מדעני פלטפורמה הר הנגב. פברואר 2022. צילום: דניאל אורנשטיין