גיליון מס' 12, כסלו תשל"ט

תוכן העניינים

כותרת עמוד
דבר המערכת עמוד 1
נתונים חדשים על איקלום עצים בנגב - דן חת, יואל דן עמוד 2
רשמי סיור ביערות רומניה - דו"ח על ועידת יופרו בנושא האינבנטר הלאומי של היערות - א. שפטר עמוד 8
הכשרה מקצועית ליערנים בשויצריה - מ. קולר עמוד 14
תולדותיו של יער קדימה - משה אלון עמוד 16
יישום מחקרים והפצת מידע אודותם - ד"ר י. קפלן עמוד 18
שריפות יער באזור הים התיכון עמוד 21

 


הגיליון המלא להורדה »