מפגש עם נציגי משרד החוץ ומדינת אסם (Assam)

המפגש נוצר בעקבות בקשת סיוע שהתקבלה במשרד החוץ על ידי מדינת אסם בהודו – מדינה ענייה המרוחקת מעיר הבירה ואשר לוקה בחסר בכל הקשור לידע מקצועי וטכנולוגי בנושא ניהול היער וייצור שתילים.

במהלך המפגש קיבלו נציגי קק"ל סקירה על האתגרים ופערי הידע של שירות הייעור במדינה, שהמרכזיות שבהן הוגדרו כשימוש וכריתה לא חוקית ביערות, בעיות בייצור שתילים ואחוזי הישרדות נמוכים לאחר הנטיעה ושיטפונות כתוצאה משינוי ייעודי קרקע. סוכם כי אנשי המקצוע של קק"ל ימשיכו לבחון היתכנות לשיתוף פעולה בנושא העברת יכולות בתכנון משתלות ושתלנות, יחד עם משרד החוץ ומש"ב.

נציגי קקל בפגישה. צילום: חברי משלחת קקל לפורום
נציגי קק"ל בפגישה. צילום: חברי משלחת קק"ל לפורום