מפגש עם מנכ"ל המשרד לסביבה, ייעור ושינוי אקלים של הודו

המפגש נקבע מבעוד מועד בסיוע משרד החוץ ונערך במתחם משרדי הממשלה בדלהי בנוכחות מנכ"ל המשרד לסביבה, ייעור ושינוי אקלים. מטרת המפגש הייתה היכרות וחשיפה הדדית לפעילות קק"ל ולפעילות שירות הייעור של הודו. השירות עבר בשני העשורים האחרונים תמורות רבות, ומטרותיו העיקריות כיום הן שימור וניהול מים ובתי גידול, מבלע פחמן ומיתון שינוי אקלים (Carbon Sink) ומתן אפשרויות מחייה והכנסה (Livelihood) לאוכלוסייה כפרית.

נציגי קקל בפגישה עם עמיתיהם.  צילום: משלחת קקל לפורום
נציגי קק"ל בפגישה עם עמיתיהם. צילום: משלחת קק"ל לפורום

החשיבות שמייחס הממשל ההודי ליערות היא עצומה וניכרת בכך שקיים בו משרד ממשלתי האחראי על הסביבה, על היערות ועל שינוי האקלים גם יחד כשלושה אלמנטים שאינם ניתנים להפרדה. במהלך הפגישה התברר כי קיימים אתגרים יערניים רבים המשותפים (אם כי בסדרי גודל שונים לגמרי) להודו ולישראל. בולט במיוחד בהקשר זה הוא נושא ניהול אגני ההיקוות, שימור הקרקע וקציר מי הנגר.

מדברי המנכ"ל עלה שלהודו יש ידע רב בנושא ושכבר התבצע בה תכנון לשיקום על ידי מערכות קציר מי נגר באזורים נרחבים, כאשר הביצוע מתעכב בהרבה מהמקומות בשל מגבלה תקציבית. אחת האפשרויות שעלו היא קיום סדנה משותפת לשיתוף ידע ומומחיות בין קק"ל לשירות הייעור של הודו.