על הפורום ומשלחת קק"ל

פורום האו"ם ללחימה במדבור (UNCCD) מתכנס מידי שנתיים, כאשר בכל פעם מארחת אותו אחת המדינות החתומות על אמנת המדבור. הפורום, המשלב יריד טכנולוגי, מפגשים טכניים ומפגש בין אישים מדרגים פוליטיים ומקבלי החלטות מתחום הייעור המייצגים את כל מדינות העולם, מסייע ביצירת שיתוף פעולה בין מדינות בכל הנוגע להעברת ידע וטכנולוגיה לניהול קרקע בר קיימא.

אמנת האו"ם ללחימה במדבר נוסדה בשנת 1994 ומהווה הסכם בינלאומי מחייב הקושר בין סביבה ופיתוח לניהול קרקע באופן בר קיימא. מטרת האמנה למזער ולמנוע תהליכי מדבור ואובדן פוטנציאל הפוריות של הקרקע, אשר לצד ההתחממות הגלובלית ושינוי האקלים הם המהווים כיום את אחת הבעיות המשמעותיות ביותר בעולם, בעיקר באזורים יובשניים. חשוב לציין שאמנם האמנה נותנת עדיפות לאזורים צחיחים וחצי-צחיחים, אך תהליכי המדבור מתרחשים בכל רחבי העולם בשל ניהול כושל של שטחים פתוחים או ניצול יתר של משאבים.

משמאל לימין: חברי המשלחת דניאל בן דוד, יותם פרלמן ואסף קרואני
עם הקונסולית המדינית בשגרירות ישראל בדלהי נועה חכים.  צילום: משלחת קקל
משמאל לימין: חברי המשלחת דניאל בן דוד, יותם פרלמן ואסף קרואני עם הקונסולית המדינית בשגרירות ישראל בדלהי נועה חכים. צילום: משלחת קק"ל
המסגרת האסטרטגית החדשה של הפורום לשנים 2030-2018 כוללת התחייבות גלובלית להשגת "אפס התדרדרות קרקע" (LDN – Land Degradation Neutrality) על מנת לשקם ולהחזיר את הפרודוקטיביות של אזורים מדורדרים, לשפר את איכות החיים של יותר מ-1.3 מיליארד אנשים המתגוררים באזורים אלו, להקטין את פוטנציאל ההשפעה השלילי של שינוי האקלים ובצורת ולסייע בהשגת יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא 2030.

ה-UNCCD דוגל בגישה של פעילות מלמטה למעלה (Bottom up), המסייעת ביצירת שיתוף פעולה בין מדינות מפותחות ומתפתחות – במיוחד סביב העברת ידע וטכנולוגיה לניהול קרקע בר קיימא, ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם שתי אמנות האו"ם האחרות; האמנה למגוון ביולוגי (UNCBD) והאמנה בנושא שינויי אקלים (UNFCCC).

מדינת ישראל חתומה על אמנת האו"ם ללחימה במדבור וקק"ל הינה ארגון משקיף בפורום. השנה התקיים הפורום בהודו ולאחר דין ומשלחת קק"ל קיבלה מינוי רשמי משר החוץ ישראל כץ, לייצג גם את ישראל ולכתוב עבורה את ההצהרה הרשמית. במשלחת קק"ל לפורום השתתפו מנהל מחלקת ניהול יער, מחקר וקשרי חוץ בקק"ל אסף קרואני, מנהל אזור נגב מערבי בקק"ל דניאל בן דוד ומהנדס אזור נגב צפוני בקק"ל יותם פרלמן.

בנוסף לפגישות רבות עם גורמים מקצועיים בינלאומיים ויצירת שיתופי פעולה, משלחת קק"ל הקימה דוכן מקצועי שהיווה אחת האטרקציות הגדולות ביותר ביריד הטכנולוגי וחשף את עבודת קק"ל בתחום בפני פורום רחב של מקבלי החלטות ואנשי מקצוע בעולם. דוכן קק"ל פעל לאורך כל הוועידה, ובנוסף להפעלתו קיימו נציגי קק"ל מפגשים עם נציגי המדינות האחרות שלקחו חלק בפורום, קידמו שיתוף פעולה בינלאומי והעלו את המודעות לפועלו של הארגון בקרב מדינות, גופים מקצועיים וקהילות שונות בתפוצות.