דוכן קק"ל במסגרת היריד הטכנולוגי

משלחת קק"ל בנתה והפעילה במסגרת היריד הטכנולוגי של ה-UNCCD דוכן והציגה בו את תחומי המומחיות שלה ואת עבודתה בתחום הלחימה במדבור, הייעור באזורים צחיחים וניהול אגני היקוות ומערכות קציר נגר.

בנוסף, לבקשת משרד החוץ שולב בדוכן תוכן על קורסים מקצועיים בינלאומיים שמתקיימים בישראל (פעילות מש"ב), וגם פרסום עבור כנס המדבור הבינלאומי השביעי בשדה בוקר (7th International Conference on Drylands, Deserts and Desertification) שקק"ל תהיה שותפה בבנייתו ושיתקיים בישראל בנובמבר 2020.

הדוכן, שהוכן במיוחד עבור הפורום והציג חומרי הדרכה מקצועיים בעיצוב מוקפד, זכה להצלחה רבה והיווה אחת האטרקציות המובילות ביריד. מבקרים רבים פקדו אותו ולמדו על עשייתה של קק"ל בתחום, והוא אף היווה כר מרעה פורה להיכרות של אנשי המקצוע מקק"ל עם עמיתיהם מרחבי העולם ולחשיפת משתתפי הפורום לפעילות קק"ל. הטלוויזיה הממלכתית של הודו שהגיעה לסיקור היריד הקדישה סיקור מיוחד לדוכן קק"ל ולפעילותה.

פעילות הסברה ושיתוף ידע בדוכן קק"ל. צילום: משלחת קק"ל לפורום