מדור זרעים ומשתלות

מדור זרעים ומשתלות שייך למחלקת יערנות ופיתוח מקצועי באגף הייעור. בראש המדור עומד חגי יבלוביץ', ואיתו אנשי הצוות אלמוג רם, יוסי נטו ואמיר הרמס.

באחריות המדור מספר תחומים:

איסוף זרעים ופירות: המדור אחראי לאיסוף הזרעים של כ-250 מיני צמחים – עצי יער מחטניים, עצי חורש טבעי ואיקליפטוסים (רחבי עלים), שיחים ועוד. האיסוף מתבצע מכ-2,500 מקורות זרע שונים באתרי איסוף שונים ברחבי הארץ.

בשנים האחרונות השתנתה המגמה באגף הייעור בנוגע להרכב המינים המיוצרים במשתלות קק"ל לנטיעה ביערות. אחוז המחטניים ירד משמעותית, בזמן שאת מקומם תפסו מיני חורש טבעי, רחבי עלים ואיקליפטוסים. במהלך שנה נאספים כ-4-5 טון פירות, מהם מופקים כ- 1.5-2.0 טון זרעים. איסוף הפירות מתבצע על פני כל הארץ. הפירות מובלים למרכז הזרעים של קק"ל במושב בית נחמיה. באמצעות מיכון ייעודי (מכונות ריסוק, פיצוח, הפרדה ומיון) מופקים הזרעים מתוך הפירות ומאוחסנים במכולת קירור בתנאים של ארבע מעלות צלזיוס ו-30% לחות.

איסוף הפירות של מיני העצים הגבוהים, אצטרובלים של מיני האורן והברוש ופירות האיקליפטוסים המתנשאים לגובה של 15-25 מטר, מתבצע בשיטות סנפלינג על ידי צוות המדור שהוכשר על ידי צוות מדריכים מקצועי, מהמובילים בארץ. קק"ל רכשה עבור אנשי המדור את הציוד המתקדם ביותר בתחום הטיפוס ועבודה בטוחה בגובה. עבודת הטיפוס מתבצעת רוב ימות השנה בהתאם למועדי הבשלת הפירות של המינים השונים. הצוות עובד קורס ריענון מעשי מדי שנה, על פי תקנות משרד העבודה, שמטרתו להבטיח את רמת הבטיחות הנדרשת בעבודה בגובה ולתרגל שיטות לחילוץ במקרה של תקלה.

איתור עצי עלית: איסוף הזרעים מתבצע אך ורק מעצים המראים יתרון מובהק במספר קריטריונים:
1. צימוח זקוף ללא הסתעפויות, היות שהסתעפויות מועדות לשבירה וקריסת חלקים גדולים מהעץ. 2. צימוח מהיר באופן יחסי על פני עצים אחרים הגדלים באותה חלקת יער.
3. עמידות ליובש, מחלות ומזיקים.

אנו מוציאים הנחיות לאיסוף פירות/זרעים של מיני החורש הטבעי וממשיכים בקשר רציף מול היערנים על פני כארבעה חודשים בכל הנוגע למועדי ההבשלה, זיהוי המינים, זיהוי בשלות הפירות וכו'.

מניעת "זיהום גנטי": התאמת איסוף הזרעים באתרים (בתי הגידול) בהם יינטעו השתילים בסופו של תהליך. הדבר נסמך על עובדת קיומם של אקוטיפים – טיפוסים המותאמים למאפייני בית גידול ספציפי (גובה, משקעים, קרקע, טמפרטורה וכו').

אספקת חומר ריבוי: בהתאם לתכניות הנטיעה של אגף הייעור ולתכניות ייצור של שלוש המשתלות של קק"ל (גולני, אשתאול וגילת), המדור אחראי לאספקת חומר הריבוי (זרעים וייחורים) לייצור שתילים של מיני עצי היער. במסגרת זאת המדור מקיים קשר צמוד עם המשתלות במעקב אחר חוסרים ודרישות משתנות לאורך עונת הגידול. בנוסף, המדור אחראי לאספקת חומר הריבוי עבור מחקרים, תכניות השבחה ואקלום המתבצעים בשיתוף אגף הייעור ובמימונו, עם חוקרים מהפקולטה לחקלאות ברחובות, ממכון וולקני ועוד. אנשי המדור שותפים פעילים במחקרים משותפים עם חוקרים חיצוניים.

טיפולי טרום נביטה: זרעים של חלק מהמינים לא ינבטו בתנאי הנבטה רגילים (זריעה במצע לח), או שינבטו באחוזים נמוכים למדי ועל פני זמן רב. הדבר נובע ממנגנונים אבולוציוניים להישרדות המין בטבע. חלק מהמנגנונים מותאמים לעובדה שמינים אלה נאכלים ומופצים על ידי ציפורים ובעלי חיים אחרים. אנו מבצעים טיפולים המדמים את התהליכים המתרחשים בטבע. לדוגמה, את מעבר הזרע בקיבת בעל חי אנו מחקים על ידי השריית הזרעים בחומצה גופריתנית למשך זמנים שונים, בהתאם למאפייני הזרע, את תקופת החורף הקר והרטוב אנו מדמים באמצעות טיפול ב"הכמנה" – הכנסת הזרעים למצע לח בתנאי קירור (ארבע מעלות צלזיוס) למשך מספר שבועות.

מרעה דבורים: המדור מספק חומר ריבוי של מינים רבים של איקליפטוסים ושיחים צופניים אחרים (מינים המייצרים כמויות גדולות של צוף ו/או אבקה) עבור מועצת הדבש וענף הדבש בארץ. מיני האיקליפטוסים השונים גרמו ל"מהפכה" בקרב הדבוראים, רבים מהם אינם נאלצים לנדוד עוד עם הכוורות בכל רחבי הארץ, מאחר שנטיעת מגוון מיני איקליפטוס בתחום משקיהם או בקרקעות שוליות אחרות מספקת לדבורים את כמויות הצוף והאבקה הדרושים להן לאורך רוב חדשי השנה.

ייעור משקי (תפוקת עץ): איתור ואיסוף מיני איקליפטוסים בעלי פוטנציאל לגידול כבסיס לתעשיית העץ בישראל. גם כאן, מדובר בניצול קרקעות שוליות בעמקים וגדות נחלים וכחלופה לענפי חקלאות מסורתיים שהפכו לא רווחיים למגדלים.

שימור מאגר גנטי: אוסף המינים השמור במרכז הזרעים של קק"ל מהווה בנק גנטי של מיני הבר של ארץ ישראל ושל מינים רבים שאוקלמו ו"התאזרחו" בישראל במהלך השנים.

הקמת בסיס נתונים: שכבת ממ"ג של עצי עילית וחלקות לאיסוף זרעים.

מבצע איסוף זרעים משיטת אלטיור בגן הבוטני אילנות

בדצמבר 2016 יצא צוות מדור זרעים ומשתלות לאיסוף תרמילים מעץ שיטת אלטיור שביער אילנות באמצעות מנוף "עכביש". מין זה של עץ השיטה ידוע בעמידותו ליובש. מן הזרעים שנאספו באילנות מטפחים שתילים לנטיעה בדרום הצחיח.