חיפושיות הקליפה: הסניטריות של הטבע

שאלה:

חיפושיות הקליפה הן למעשה ה"סניטריות" – פועלות הניקיון – של הטבע. האם תוכלו להסביר את האמירה? האם אתם מכירים בעלי חיים אחרים בעלי תפקיד דומה?


 

תשובה:

תפקידן של חיפושיות הקליפה במערכת האקולוגית הוא לפרק את הגזעים של עצים שאינם מצויים במצב בריאותי טוב. כך מוחזרים המינרלים של עצים אלה לקרקע. קיימים יצורים נוספים שיש להם תפקיד דומה, למשל, פטריות ותולעים.