הידעת? דנדרוכרונולוגיה

דנדרוכרונולוגיה היא שיטה מדעית העוסקת בקביעת גיל העץ, סיפור חייו והתפתחותו באמצעות הטבעות בגזעו
 • דנדרוכרונולוגיה היא שיטה מדעית העוסקת בקביעת גיל העץ, סיפור חייו והתפתחותו באמצעות הטבעות בגזעו (דנדרון ביוונית פירושו עץ וכרונוס פירושו זמן).

 • כשמתבוננים בחתך הגזע בעצים רבים, אפשר להבחין בטבעות המצויות זו בתוך זו. טבעות אלה הן תוצאה של צמיחתו של העץ.

 • בכל טבעת אזור בהיר ואזור כהה. האזור הבהיר מורכב מתאים גדולים ודקי דופן הנוצרים בראשית עונת הצמיחה, ואילו האזור הכהה מורכב מתאים קטנים ועבי דופן הנוצרים בסיום העונה. גבול הטבעת נראה לעין בשל ההבדל בין התאים הקטנים עבי הדופן של סוף עונה לבין התאים הגדולים דקי דופן, שנוצרו בראשית עונת הצמיחה העוקבת.

 • לרוב נוצרת בכל שנה טבעת אחת, כך שמספר הטבעות מעיד על גילו של העץ.

 • טבעות נוצרות רק בעצים השרויים בתרדמה חלק מהשנה, ומתעוררים בעונת הצמיחה. עצים אלה מקורם באזורים שבהם קיימים הבדלים בין עונות השנה.

 • יש מינים של עצים שאינם יוצרים טבעות שנתיות כמו למשל איקליפטוס ושקמה, ואפשר לתארך את גילם באמצעות שיטות אחרות.
טבעות העץ. עיבוד תמונה: יניב זליג, קק
טבעות העץ. עיבוד תמונה: יניב זליג, קק"ל

מה מספרות הטבעות?

קצב הגידול של העץ – הטבעות הפנימיות בחתך גזע העץ הן לרוב רחבות, ואילו הטבעות החיצוניות צרות יותר. מה שמעיד על כך שהעץ גדל מהר בצעירותו ועם התבגרותו קצב גידולו איטי יותר.

טבעות רחבות מעידות על שנה גשומה, שבה העץ קיבל הרבה מים, ואילו טבעות צרות מעידות על שנה שחונה.

צלקות בחתך רוחב הגזע מעידות על שריפות, או כל פגיעת מזיקים או מחלות.

הצעה לדיון:

 • האם כדי לדעת מהו מספר הטבעות השנתיות יש צורך לכרות את העץ? נסו לחשוב על שיטה חלופית.
  לתשובה»
 • האם למחקר דנדרוכרונולוגי יש ערך שימושי? אם כן, נסו לחשוב מהו.
  לתשובה»

 

הצעה לפעילות:

 • חפשו בשטח שסביבכם גדם של עץ. האם יש לו טבעות שנתיות? אם יש לו טבעות, האם תוכלו לספור אותן ולהעריך את גילו? (לפעמים קשה להבחין במספר המדויק של הטבעות השנתיות, תוכלו להעזר בזכוכית מגדלת).
 • האם מהחתך בגזע העץ אפשר ללמוד דברים נוספים על מהלך החיים של העץ? האם תוכלו לדעת על פי החתך בעץ מתי היו שנים גשומות ומתי שחונות?

הצעה לפעילות לילדי הגן: