מעבר הפחמן בין עצים שכנים

שאלה:

חשבו, האם יש יתרון למעבר פחמן בין עצים שכנים? אם כן, מהו היתרון? האם היתרון הוא ברמת הפרט או האוכלוסייה? הסבירו.

תשובה:

היתרון במעבר פחמן בין עצים שכנים הוא ברמת האוכלוסייה. אף שבין העצים קיימת תחרות על משאבים, כמו אור וחומרים נוספים, העצים מגיבים זה לזה בדרכים מורכבות ופחמן מעץ אחד יכול לעבור לעץ סמוך. עצים המקבלים פחמן יכולים לייצר באמצעותו תרכובות אורגניות ולבנות את הרקמות.