איסוף זרעים וגידול שתילים במשתלות

רוב השתילים במשתלות קק"ל מגודלים מזרעים, שאותם אוספים אנשי מדור "זרעים ומשתלות" מעצי עילית. ומה עוד קורה במשתלות?
 • בשלוש משתלות של קק"ל, הממוקמות בצפון, במרכז ובדרום, מגדלים את שתילי העצים המיועדים לנטיעה ביערות קק"ל בכל הארץ.

 • עד היום נטעה קקל למעלה מ-245 מיליון עצים ברחבי ישראל.
  את מספר השתילים שמגדלים במשתלות ואת מינם קובעת מחלקת הייעור של קק"ל.

 • רוב השתילים מגודלים מזרעים שאנשי מדור "זרעים ומשתלות" אוספים מעצי עילית או מחלקות מסומנות הפזורות ברחבי הארץ.
  עצי עילית הם עצים בעלי תכונות ייחודיות משובחות כגון עמידות למזיקים, עמידות ליובש, צימוח זקוף ומהיר וכדומה.

 • איסוף הזרעים מעצים אלה נעשה כדי להגדיל את הסיכוי שדור העצים הבא בישראל יהיה בעל תכונות נבחרות.

 • במהלך השנה אוספים אנשי המדור כארבע עד חמש טונות פירות ואיצטרובלים מכ-250 מיני צמחים, בהתאם למועדי ההבשלה של המינים השונים. הפירות והאצטרובלים נאספים מהקרקע ומהעצים בעזרת סולמות, מנופים וכלים מיוחדים.

 • האצטרובלים והפירות מגיעים למרכז הזרעים של קק"ל בבית נחמיה, שם מופקים מהם טונה וחצי עד שתי טונות זרעים. אלה מאוחסנים באופן מסודר בשקיות מתויגות במכולות קירור על מנת לשמור על החיוניות שלהם.

 • מבית נחמיה מגיעים הזרעים למשתלות, שם מנביטים אותם ומגדלים את השתילים עד לנטיעה ביערות.
שטיפת זרעים בבית נחמיה. צילום: שמעון לב, ארכיון הצילומים של קק"ל

הצעה לדיון:

 • אנשי קק"ל אוספים לרוב זרעים מעצי עילית. מהם היתרונות באיסוף זרעים מעצים אלה? האם קיימים חסרונות לאיסוף זרעים מעצי עילית?
  לתשובה»

 

הצעה לפעילות:

 • איספו פירות וזרעים שונים מעצים ושיחים המצויים בסביבה, או כאלה הפזורים על האדמה.
 • נסו למיין אותם לקבוצות. מהם הקריטריונים שעל פיהם מיינתם את הפירות והזרעים?
  האם תוכלו לשער כיצד מופצים פירות או זרעים אלה?