גילי העצים שהכנימה פוגעת בהם

שאלה:

הסתובבו ביער, נסו לזהות את פגיעתה של כנימת המצוקוקוס ולהעריך מה הם גילי העצים שבהן הכנימה פוגעת. כיצד תוכלו להסביר זאת?

תשובה:

הכנימה תוקפת עצים צעירים מאוד או מבוגרים. עצי אורן בגילי 20-5 שנה כמעט שאינם נפגעים ממנה. לכנימה קל לתקוף עצים צעירים כיוון שאין להם שכבת שעם עבה המכסה את הגזע. כשהשעם מתעבה הכנימות אינן יכולות להתיישב על העץ. בערך בגיל 20 מתחיל הגזע של עצי האורן להתקלף ואז הכנימה יכולה לתקוף.