צפו! כך היער תורם לסביבה

אז איך היער תורם לסביבה? למשל, על ידי קליטת הפחמן הדו חמצני שפולטות המכוניות והפיכתו לחמצן