היערות לא גדלים סתם כך – על ניהול והכוונת היער

היער לא קורה מעצמו, בישראל היער הוא יער נטע האדם, כך שהיערנים בעצם אחראים לפיתוחו, שתילתו, לשמירה עליו וגם להכוונת גדילתו