סיפורו של עץ

אצטרובל שנופל מהעץ טוב למבקרים ביער או לא? ואולי בזכות האצטרובל בכלל היער נוצר? דרך הסרטון תוכלו ללמוד על חשיבותם של הזרעים ועל התהליך שהם עוברים עד הפיכתם לעץ ביער