הגיבורים מבלגיה

אלפי יהודים – ילדים ומבוגרים – ניצלו בתקופת השואה בזכות הוועד להגנת יהודים בבלגיה. חברי הוועד, שהחל לפעול ב-1942, עסקו בפעילויות הצלה מחתרתיות אמיצות ומעוררות השראה, תוך סיכון חייהם, אך לא ויתרו עד לשחרור ב-1945
לצד הסיפורים על מיליוני קורבנות השואה ישנם גם סיפורי גבורה רבים ולא מוכרים של יהודים שסיכנו את חייהם ואף הקריבו אותם כדי להציל את אחיהם בזמן השואה. קק"ל והמרכז העולמי של בני ברית מבקשים לספר את סיפוריהם, ללמוד מהם ועליהם ולהוקיר את מורשתם. בכל שנה נערך ביום השואה טקס ייחודי, המוקדש לנושא, באנדרטת גווילי האש שביער הקדושים. השנה יוקדש הטקס לגבורתם של חברי הוועד להגנת יהודים (Comité de défense des Juifs - CDJ) בבלגיה שהצילו אלפים רבים מבין אחיהם. הטקס ייערך ב-2.5.2019 בשעה 10:00 בבוקר ביער הקדושים.

בספטמבר 1942, בעקבות המצודים הראשונים נגד יהודים שביצע הגסטאפו באוגוסט 1942 באנטוורפן ובבריסל, הוחלט להקים את "הוועד להגנת היהודים", במטרה להציל יהודים רבים ככל האפשר. ואכן, בסיום המלחמה נזקפו לזכותו הצלתם של 3,000 ילדים יהודים והושטת סיוע מציל חיים לכ-5,000 מבוגרים, שלהם עזר הוועד למצוא מחבוא ולשרוד בתנאים של חיי מחתרת.

יהדות בלגיה ערב השואה

במאי 1940 פלש הצבא הגרמני להולנד ובלגיה והשתלט עליהן בקלות יחסית.

ערב פלישת גרמניה הנאצית לבלגיה, ב-10 במאי 1940, חיו במדינה 75,000 יהודים לערך, בכללם 22,000 פליטים יהודים מהרייך (מתוך אוכלוסייה כללית בת 8.3 מיליון), אשר גרו בערים הבאות: בריסל, אנטוורפן, לִיאֶז', שָׂרלְרוּאָה וקהילות יהודיות קטנות בגֶנט, אָרלוֹן ואוֹסטֶנדְה. רק כ- 6% מהם היו אזרחי בלגיה. מרביתם היו מהגרים שברחו מהעוני והפוגרומים בפולין, ברוסיה ובמדינות מזרח אירופה בשנות העשרים ופליטים מגרמניה שחיפשו מקלט לאחר עליית הנאצים לשלטון. כקבוצת מהגרים, הייתה אוכלוסיית יהודי בלגיה פגיעה מטבעה.

בנובמבר 1941 הוקם בפקודת הממשל הצבאי, "איגוד יהודי בלגיה" (אי"ב)
(Association des Juifs en Belgique - AJB) וכל היהודים הצטוו להשתייך אליו, לשלם לו דמי חבר ולהישמע להוראותיו. בקיץ 1942 שוגרו 2250 גברים יהודים מבלגיה לבניית החומה האטלנטית בחופי צפון צרפת.

בתחילת אוגוסט 1942 החל גירוש היהודים מבלגיה – בעיקר לאושוויץ. רבים נכלאו לתקופה קצרה במחנה האיסוף ליהודים בקסרקטין דוֹסֶן בעיר מכלן, ומשם, החל מקיץ 1942, גורשו ב-28 טרנספורטים לאושוויץ. לאחר אוקטובר 1942, נכלאו יהודים לתקופות ארוכות יותר במכלן, לאור הקשיים בהם נתקלו הגרמנים במעצרי יהודים ברחבי המדינה.

בין טרנספורט לטרנספורט

עם תחילת גירוש היהודים מבלגיה התבלטו מיד שני ארגונים שפעלו עוד לפני כן למציאת מקומות מסתור והצלה לילדים ומבוגרים ולהבטחת קיומם של המסתתרים: יידישׁער סאָלידאַריטעט (סולידאריות יהודית) וקעָגזֵייטיקע הילף (עזרה הדדית). שני הארגונים פעלו בנפרד, בגלל יריבות אידיאולוגית בין הארגונים שהקימו אותם: "סולידאריות יהודית" הוקם על ידי הקומוניסטים עוד בשנת 1939 כדי לסייע לפליטים יהודים, ואילו ארגון "עזרה הדדית" השתייך ל"פועלי ציון שמאל", אשר הקים עוד בראשית שנת 1942 ארבעה גני ילדים ודאג לקיומם.

בראשית שנת 1942 התגבשה יוזמה להקמת "הוועד להגנת היהודים" לאור פנייתו של הפעיל הציוני אבוש ורבר למכר קומוניסטי. הרץ יושפה, חבר הוועד הארצי של "חזית העצמאות" (Front de l'Indépendance) היה מי שטיפל בנושא. היה זה ארגון ההתנגדות המשמעותי ביותר שהוקם בבלגיה, בהובלת המפלגה הקומוניסטית, בחודש מרס 1941. הארגון הקים באזור בריסל רבתי כ-20 ארגוני משנה מקצועיים (לעו"ד, מורים וכו') והסכים להקים בתוכו גוף נוסף שעתיד לסייע במאבק למען הגנת היהודים מפני הנאצים. במקביל הוקמה בסוף 1941 יחידת פרטיזנים יהודית בת שלוש פלגות שמנו בסל הכול 100 איש, בכללם אנשי ונשות הסיוע הלוגיסטי. אולם הקורפוס הנייד של הפרטיזנים החמושים בבריסל לא פעל בכפיפה אחת עם "הוועד להגנת היהודים", אלא כחלק מארגון "הפרטיזנים החמושים" (Partisans Armés).
מחנה מכלן לאחר הגעת העצורים שנתפסו בלילה. צילום: JMDV - Fonds Kummer
מחנה מכלן לאחר הגעת העצורים שנתפסו בלילה. צילום: JMDV - Fonds Kummer

פעילות הוועד להגנת יהודים

ההחלטה על הקמת "הוועד להגנת יהודים" בבלגיה התקבלה בחודש יוני 1942, ושלושה חודשים לאחר מכן, בחודש ספטמבר 1942, החל הוועד לפעול באופן מעשי. "הוועד להגנת יהודים" איגד חברים מקשת אידיאולוגית רחבה – נוצרים, קומוניסטים וציונים, בעיקר חברי "פועלי ציון שמאל" – לפעילות הצלה משותפת. הארגון מנה 300 פעילים אשר פעלו במגוון תפקידים במערך אדמיניסטרטיבי ובתפקידי שטח רבים.

שיתוף הפעולה בין ארגוני סיוע והתנגדות שונים, יהודים ולא יהודים, מגופים פוליטיים שונים, היה בסיס לפעילות ייחודית במערב אירופה. אחת המסקנות המשמעותיות העולה מהאירועים בבלגיה במהלך המלחמה היא שלא הייתה פסיביות יהודית מול זוועות השואה, ושיהודים אכן פעלו בכפיפה אחת עם לא יהודים להציל את עצמם ויהודים אחרים.

מחלקת התעמולה והעיתונות המחתרתית

מחלקה זו, שבראשותה עמד אבוש ורבר, עודדה את האוכלוסייה היהודית להתנגד להוראות הגרמנים וליוזמות האי"ב – שבו ראה הוועד גוף משתף פעולה. המחלקה הייתה גם אחראית על הוצאה לאור של שני עיתונים מחתרתיים – ביידיש ובצרפתית – ופרסום נוסף בפלמית בעריכתו של ליאופולד פלם, שמטרתם הייתה לשכנע את היהודים שלא להישמע להוראות האי"ב ולרדת למחתרת. כמו כן העבירו אנשי הוועד ל"חזית העצמאות" חומר תעמולה, שהיה מיועד לאוכלוסייה הכללית, על אודות התלאות אשר עברו על היהודים על מנת להכשיר את דעת הקהל לסייע בניסיונותיהם להימלט מגורלם המר.

מחלקת הכספים

עיקר המימון לפעילות הוועד הגיע מארגון הג'וינט והממשלה הבלגית הגולה בלונדון באמצעות המוסד הלאומי למען הילד ONE) Oeuvre nationale de l'enfance -) ובנקים; מימון נוסף הגיע באמצעות משרד המשפטים, אשר העביר בסתר את מלוא התקציב למען הפליטים שתוקצב בידי הממשלה הבלגית לפני מאי 1940 ולא נוצל; וכן גבה גם "הוועד להגנת היהודים" כספים מיהודים במסתור ככל שיכלו להרשות לעצמם תשלומים ותרומות.

באמצעות נשות המשרד ה"חיצוני" של הארגון, הועברו כספים למען אחזקתם של הילדים אצל נותני חסותם. בתחילה העביר גזבר הארגון, בנימין נייקרק, כספים והוראות תשלום לבנקים בבלגיה בעת מסעותיו לשווייץ. בהמשך הועברו ההוראות לבנקים מהממשלה הגולה ומארגון הג'וינט באמצעות סוכנים בלדרים שהגיעו תכופות בהצנחה מבריטניה ולעתים אף הביאו באמתחתם שטרות כסף ויהלומים. היה זה דוד פרדמן אשר המשיך למלא את תפקיד הגזבר לאחר מעצרו של נייקרק בדצמבר 1943.

מחלקת זיוף התעודות

בראשה עמד אבוש ורבר והיא נשענה במידה רבה על אלברט וולף מסניף הוועד בעיר ליאז'. וולף, עובד דפוס במקצועו, יצר תעודות מזויפות ופנקסי קיצוב ברמה גבוה, סיפק ל"ועד להגנת יהודים" את צרכיו ואף העביר חלק מתוצרתו לטובת "חזית העצמאות", למען מי שהצליחו לחמוק מעבודות הכפייה בגרמניה ופעילי מחתרת.

מחלקת הסיוע החומרי למבוגרים ומחלקת הסיוע לילדים

בטרם פיצולה של מחלקת הסיוע החומרי לילדים ומבוגרים, עמד בראשה פרופ' חיים פרלמן. בהמשך פוצלה המחלקה ובראש מחלקת הסיוע לילדים עמד מוריס הייבר עד למעצרו במאי 1943. מחלקה זו היתה במידה רבה ליבת הארגון וטיפלה באלפי ילדים במהלך המלחמה. הייבר ופרלמן פעלו במקביל גם באי"ב וניצלו את מעמדם על מנת להסית מידע ומשאבים אל "הוועד להגנת היהודים".

מחלקת הילדים חולקה למספר מדורים: מדור האיתור למקומות מסתור, ביניהם במוסדות דת, במוסדות ממלכתיים ובבתים פרטיים. מדור נוסף היה מדור ההצבה והליווי אשר באחריותו היה להפנות את הילדים למקומות המסתור בהתאם לגילם, מצבם ורמת שליטתם בשפה הפלמית או הצרפתית. המדור גם ליווה בהמשך את הילדים למקומות המסתור.

מדור נוסף היה המשרד ה"פנימי" אשר ביצע את עבודות המשרד והגזברות השוטפת. תפקידו היה לטפל במספר רשימות הילדים, אשר כל אחת מהן כללה מידע תחום וחלקי והיו פזורות במספר אתרים ברחבי בריסל. מיקום המשרד ה"פנימי" נותר חסוי והיה ידוע למעטים בלבד.

לבסוף היו נשות המשרד "החיצוני", אשר קיבלו לידיהן פנקסי קיצוב ומעטפות כסף לצורך העברתם לידי נותני המסתור לילדים וליהודים המבוגרים במקום מחבואם.

רק שני גברים פעלו במחלקת הילדים, מוריס הייבר ראש המחלקה והגזבר, פליט מהולנד בשם אברהם פורט. כל יתר הנפשות הפועלות במחלק זו היו על טהרת הנשים.

מחלקת הילדים התמקדה בהצלת ילדים שהוריהם נלקחו לגירוש. פעילי הוועד אשר מילאו תפקידים באי"ב העבירו פרטי ילדים שהוריהם ביקשו לפנותם לנשות מחלקת הילדים ב"ועד להגנת היהודים". הילדים הופנו למקומות מקלט אצל משפחות נוצריות ומוסדות דת נוצריים וחילונים כאחד.
מחלקת הסיוע למבוגרים דאגה למציאת מקומות מקלט למבוגרים וכן למימון שהותם בחשאי.

לעתים סופקו גם ניירות מזויפים ונעשה מאמץ להשהות מכתבי הלשנה שהופנו לשלטונות הכיבוש בנוגע ליהודים שאותרו בסתר. עובדי דואר פטריוטים בבריסל העבירו מכתבי הלשנה לידי אנשי הוועד, אשר פתחו אותם, השהו את שיגורם והזהירו באופן אישי את היהודים המאוימים.

שתיים מהפעולות הנועזות של הוועד להגנת יהודים בבלגיה:

מבצע הההצלה מטרנספורט מס' 20

בלילה שבין 19 ו-20 באפריל 1943 עצרו שלושה חברי המחתרת מספסל הלימודים – ג'ורג' ליפשיץ, רופא יהודי צעיר, יחד עם חבריו ז'אן פרָנקלְמוֹן וג'ורג' מֶייסטרִיאוֹ – את טרנספורט מס' 20 ממכלן לאושוויץ .הייתה זו הפעם היחידה במהלך השואה שטרנספורט נעצר על ידי פעולה מבחוץ במטרה לשחרר יהודים אשר גורשו אל מותם. בפעולה הזו, ביוזמתם האישית של השלושה, עצרו מבצעיו בעורמה את הרכב כ-12 ק"מ ממכלן – לשם הגיעו רכובים על אופניים, מצוידים בפנס אזהרה מכוסה נייר אדום, אקדח בקוטר קטן, ושטרות של 50 פרנק אשר היו מיועדים למשוחררים. נהג הרכבת הבחין בפנס שהונח על המסילה, שחייב אותו לבלום את הרכבת.

מייסטריאו הצליח לפתוח את דלת אחד הקרונות והפציר ביושבים בו להימלט. 17 יהודים קפצו מהקרון ונמלטו תוך שהשומרים יורים לכיוונם.
ההכנות להימלט מהטרנספורט החלו עוד בטרם צאתו ממחנה האיסוף במכלן. אחת המזכירות היהודיות הסכימה, תוך סיכון אישי רב, לרכז במספר קרונות אנשי מחתרת רבים. כמו כן, בעזרתם של יהודים אשר עסקו בתחזוקת המחנה, הונחו בהסתר במספר קרונות כלי עבודה שונים שיסייעו לפרוץ את הקרונות ולהימלט מהם.

בסופו של דבר נמלטו מהטרנספורט 219 יהודים נוספים. 120 מהם לא נעצרו שוב, אך 91 אחרים נעצרו בהמשך ו-84 מביניהם גורשו בשנית לאושוויץ. מהטרנספורט מס' 20 נהרגו באותו הלילה 25 נשים וגברים בזמן שניסו להימלט.

הצלת ילדות ממנזר

בחודש מאי 1943 הוסגרו לגסטפו 14 בנות יהודיות בנות 20 חודשים ועד 12 שנים, שהופקדו למשמורת על ידי משפחותיהן במנזר ברובע אנדרלכט. ראשת המנזר, הנזירה מָרִי-אוֹרֵלִי, הצליחה לשכנע את אנשי הצבא ומשתף הפעולה הידוע לשמצה ז'אק השמן (הוא יצחק גוגלובסקי) לדחות את הגירוש עד שעות הבוקר, על מנת להכין את הבנות לקראת המסע. אם המנזר עדכנה כומר בשם יאן בּרוֹילָנדס, שממנו שמע צעיר יהודי על הנעשה. זה האחרון עדכן באותו הערב את איש "הפרטיזנים החמושים" פול הלטר, אשר ארגן את איסוף הילדים ופינויים בלילה בהסכמתה של אם המנזר. הנזירות נכפתו על מנת לא להחשידן ובבוקר, כאשר שבו הגרמנים למקום, מצאו את המקום ריק מילדות.

עוזרים ליהודים תוך סיכון חיים

פעילי הוועד להגנת יהודים סיכנו את חייהם באופן קבוע עד לשחרור בלגיה בספטמבר 1944. חלקם נאסרו וגורשו למחנות, ביניהם הרץ יושפה וישראל מנדלבאום, מראשי הוועד הארצי, אשר שרדו. לצידם מקס כ"ץ מהסניף בשרלרואה, אלברט רוטקל, ישראל (יוג'ין) הֶלְלנדָאל, אֵמִיל הָמבּרְסֶן ובנימין נֶייקֶרק, ממייסדי הוועד, שלא שבו.

למעשה יותר ממחצית מיהודי בלגיה (55%), רובם אזרחים זרים, שרדו את תקופת השלטון הנאצי בבלגיה. שיעור הקורבנות היהודיים הנמוך יחסית בבלגיה (בהולנד למשל נספו 80% מהיהודים) מיוחס לאופי השלטון הגרמני, לתגובתם המהירה של היהודים עצמם, אשר ירדו למחתרת באופן עצמאי ולפעילות הוועד להגנת יהודים בחסות "חזית העצמאות". לאלה יש להוסיף את ההתנגדות לכיבוש הגרמני בקרב האוכלוסייה הכללית, הסתרת יהודים ותמיכת האוכלוסייה הבלגית המקומית בהם, כולל אנשי כמורה רבים.

שיתוף הפעולה בין ארגוני סיוע יהודים ושאינם יהודים, ארגוני התנגדות וזרמים שונים בקרב יהודי בלגיה מרחבי הקשת הפוליטית היה תופעה ייחודית באירופה.

היוזמה, שיתופי הפעולה והגבורה היהודית מול זוועות השואה בבלגיה מעידים על פעולת התנגדות אקטיבית, של יהודים ונוצרים כאחד, כנגד הכובש הנאצי בבלגיה.

פעילות הוועד להגנת יהודים בבלגיה היה הנושא המרכזי של טקס יום השואה והגבורה 2018 המסורתי של קק"ל והמרכז העולמי של בני ברית שמוקדש מדי שנה להנצחת גבורתם של המצילים היהודים בשואה.

שאלות לדיון

 • לו הייתם אתם פעילים בבלגיה של ראשית שנת 1942 בארגון "סולידריות יהודית" או "עזרה הדדית" – ארגונים יהודיים ששררה ביניהם מחלוקת פוליטית עמוקה – האם הייתם פועלים לאיחוד כוחות ולפעולת התנגדות משותפת?
 • האם בימי רדיפת היהודים באירופה הנאצית הייתם שוקלים לחבור לארגון הלא יהודי, "החזית לעצמאות", ולפעול יחדיו כנגד השלטון הנאצי?
 • על אילו משאבים חומריים ועל אילו ערכים הייתם מוכנים לוותר למען איחוד הכוחות? למען מה?
 • בהיסטוריה היהודית, וגם בימינו, אנו נתקלים במצבים שבהם בגלל חילוקי דעות אידיאולוגיים/פוליטיים/אישיים נמנעו גופים מלשתף פעולה ולפעול יחד למען מטרה משותפת*.במה שונה סיפורו של הוועד להגנת יהודים בבלגיה מפעילויות הירואיות שונות לאורך ההסטוריה היהודית?
 • אילו לקחים אנחנו יכולים ללמוד מאנשי הוועד להגנת יהודים בבלגיה שאפשר לישמם בישראל שנת 2019?
* לדוגמה – שני ארגוני ההתנגדות היהודיים המחתרתיים שפעלו בגטו ורשה: הארגון היהודי הלוחם – אי"ל, והארגון הצבאי היהודי – אצ"י. שורשי היריבות בין שני הארגונים היו נטועים במחלוקות אידיאולוגיות: בארגון אי"ל שיתפו פעולה התנועות הציוניות-סוציאליסטיות, הבונד הסוציאליסטי האנטי-ציוני והקומוניסטים. אנשי אצ"י היו חברי בית"ר, תנועת הנוער הציונית-רוויזיוניסטית שייסד זאב ז'בוטינסקי. ניסיונות ההידברות בין שני הארגונים האלה כשלו, והם לא התאחדו למרות הקרב הנואש שניצבו בפניו.על פי התלמוד הבבלי (גיטין נ"ה, ע"ב), "על שנאת חינם נפלה ירושלים". במהלך המרד הגדול, לקראת סוף תקופת הבית השני, החברה היהודית בארץ ישראל הייתה מסוכסכת בינה לבין עצמה, ובינה לבין סביבותיה; החברה אשר איבדה את עצמאותה סבלה מקיטוב דתי, חברתי, מעמדי וכלכלי חמור. במקום לחבור ולהילחם יחד בשלטון הרומי, נלחמו היהודים אלו באלו.

לקריאה נוספת

מקבלי אות המציל היהודי לשנת תשע"ט: סיפוריהם של המצילים»

 

מקורות בעברית

 1. ברכפלד סילוון, הצלת ילדים יהודיים בבלגיה, משואה י"ח, 1989, עמ' 112-102.
 2. הייבר מוריס, הצלת ילדים בבלגיה, מתוך: אברהם מילגם, עלה אתי בגורלי – יהודים מצילים יהודים לנוכח ההשמדה, ירושלים: יד ושם, 2014, עמ' 264-249.
 3. מכמן דן, למה נספו כה רבים יהודי אנטוורפן בשואה? קובץ מחקרים ל', יד ושם, עמ' 384-371.
 4. מיינן אינזה, מקסים שטיינברג – בריסל 1936 – 2010, קובץ מחקרי יד ושם, גיליון ל"ט (1), עמ' 25-13.
 5. פרנק ז'אנין (לבנה), אבוש ורבר והוועד להגנת היהודים בבלגיה, מתוך: מילגרם, עלה אתי בגורלי, עמ' 309-297.
 6. קלס שלמה, הצלת ילדים יהודים בבלגיה, מורשת ל"ז 1984, עמ' 140-129.
 7. ארכיון בית לוחמי הגטאות, תיק מס' 16981.
 8. תיעוד ובו עדויות ומסמכים בנוגע לוועד להצלת יהודים בבלגיה (CDJ) שנאספו בידי Rene de Lathouwer בשנים 1951-1947 ונספחים מהשנים 1968-1942.
 9. היוצא מן הכלל המשלוח ה-20 ממכלן-מלין לאושוויץ, מקסים שטיינברג , עלה איתי בגורלי עמ' 161-156.
 10. עלה איתי בגורלי, עמ' 265-249, הצלת ילדים בבלגיה, מוריס הייבר.

מקורות בלועזית

 1. Paldiel Mordechai, Saving Onen's Own – Jewish Rescuers During The Holocaust, Philadelphia: University of Nebraska Press, 2017, pp. 265-282.
 2.  Saeren Lievens, Vreemdelingen in een wereldstad : een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking 1880-1944, Tielt:Lannoo,2000, pp. 695-711.
 3. Jewish Resistance Against the Nazis (ed. Patrick Henry) Suzanne Vromen pp. 121-137.
 4. The Word of Abusz Werber, Michel Werber.
 5. Survivors: Jewish Self-Help and Rescue in Nazi Occupied Western Europe, Bob Moore, Oxford University Press, pp. 165-207.