יום העצמאות בחידות ציורים

חידות בציורים ליום העצמאות: מחליפים את האיור באותיות, מוסיפים או מורידים אותיות כשאתם מתבקשים, ומרכיבים מילה או צמד מילים הקשורים ליום העצמאות