יום העצמאות – יום הולדת למדינה

בואו נראה כמה אתם מכירים את ההתיישבות ואת מפת הארץ!
יש נקודות, יש רמזים (שעולים נקודה) ואפשר לטעות שלוש פעמים.
בהצלחה!