משחק סמל קק"ל

בואו  לגלות מה מסמל כל אחד מהצבעים בסמל קק"ל