חקלאות שלחין

מערכת שלחין היא צורת גידול חקלאית המבוססת על שליחת המים מן המעיין אל חלקות האדמה שבהן גדלים הגידולים החקלאיים. העזר מסייע להבין את האופן שבו פועלת המערכת

כיצד פועלת המערכת?

במוצא המעיין נחפרת נקבה החודרת אל האקוויפר ומגדילה את ספיקתו. הנקבה מוליכה את המים אל בריכת אגירה, וממנה הם זורמים בתעלות אל החלקות במדרגות חקלאיות הנקראות בערבית טראסות.

בכל חלקה נחרשים תלמים, שמטרתם לאפשר לחקלאי להטות את זרימת המים ולווסת אותה לפי הצורך באמצעות סכרים קטנים שמופעלים ברגל. כפי שמופיע בדברים יא: "וְהִשְׁקִיתָ בְרַגְלְךָ כְּגַן הַיָּרָק".

צפו: מהי מערכת שלחין?