כבשן סיד

כבשן סיד הוא תנור המשמש לייצור סיד באמצעות שריפת אבן גיר. העזר שלפניכם מסייע להבנת מבנהו ותפקידיו