כיתות לימוד

כיתות לימוד

כיתת לימוד במרכז השדה והיער ציפורי. צילום: קקל
כיתת לימוד במרכז השדה והיער ציפורי. צילום: קק"ל
במרכז ארבע כיתות לימוד סגורות, שתיים מתוכן מצוידות בערכות מולטימדיה, הממוקמות בצמידות לחדר האוכל.

בנוסף לכך, ישנן בשטח שלוש כיתות לימוד פתוחות שאפשר לקיים בהן פעילויות חינוכיות.

יצירת קשר

אזור טלפון דואר אלקטרוני
להזמנות ולתיאום אירוח, אנו פנו אל נציגינו לפי המרחב שבו נמצא המוסד החינוכי שלכם:
מדור חינוך מרחב צפון, שושי ראובני-לוי 04-8470367 shoshir@kkl.org.il
מדור חינוך מרחב מרכז, בתיה חסן 02-6583812 batyk@kkl.org.il
מדור חינוך מרחב דרום, כנרת ישורון 08-9986188 kinerety@kkl.org.il
מחלקת חו"ל, מלכה ברקאי 02-6583530 malcab@kkl.org.il
ליצירת קשר עם מרכז השדה:
מרכז שדה ויער ציפורי 04-6464694 ortala@kkl.org.il
מרכז שדה ציפורי, רכזת הדרכה, רותי הראל 04-6464694 rutih@kkl.org.il
אירוח קבוצות פרטיות ומשפחות, עלי גדיר 04-6464694 aliga@kkl.org.il