מכינים כדורי שוקולד באמצעים מוגבלים

איך מכינים כדורי שוקולד כשהאמצעים מוגבלים ואסור לחרוג מהתקציב? על מה מוותרים, במה עושים שימוש חוזר, האם משתלם לחרוג מהתקציב – ומה קורה במצב של "משיכת יתר" אקולוגית?

רציונל:

המשתתפים יכירו את המושג "טביעת רגל אקולוגית" ואת חשיבות השמירה על המשאבים שמספקת לנו הסביבה.

גוף הפעילות

הכללים:

 • אם יחרגו המשתתפים מהתקציב שבידיהם, ישלמו למנחה על כל 5 שטרות גירעון (משיכת יתר) – בכדור שוקולד אחד.

 • על כל שטר שיצליחו לחסוך מבלי להשתמש בו (= משאב שיצליחו לשמר) – יקבלו מהמנחה סוכריות צבעוניות (לקישוט כדורי השוקולד).

הציעו למשתתפים דרכים להתמודד עם המצב:

 • כדי לעמוד ביעד, ייתכן שהמשתתפים יורידו רכיבים מהמתכון (למנחה – הפחתת רכיבים = צמצום צריכה).

 • ייתכן שינצלו ניצול יעיל יותר את המשאבים (למשל, המסת החמאה בשמש במקום במיקרוגל בחדר המורים) (למנחה = ניצול יעיל של משאבים קיימים).

 • ייתכן שחלק מהמשאבים יוכלו להשיג באמצעות שימוש חוזר (למשל, משתתף שיש בתיקו כפית מארוחת הצוהריים שאפשר להשתמש בה) . (למנחה = שימוש חוזר, מיחזור).

 • או שהמשתתפים יחליטו "לשלם קנס" על משיכת היתר (למנחה = צריכה שאינה מתחשבת ב"מקורות").

שאלות לדיון אחרי הפעילות:

 • האם הצלחתם במשימה? האם עמדתם בתקציב?

 • איך הרגשתם בעת ביצוע המשימה?

 • איך התמודדתם במשחק עם הצורך להוציא יותר ממה שהיה לכם? על מה החלטתם לוותר?

 • איך התקבלו ההחלטות בקבוצה? כולם ביחד? האם מישהו הנהיג את קבלת ההחלטות הקשות? (זוהי הזדמנות לשקף לקבוצה את התהליך המנהיגותי שהקבוצה עברה במשחק.)

 • איך המשחק מייצג את החיים האמיתיים – ניהול תקציב משפחתי, מאזן בין הכנסות להוצאות?

 • איך המשחק מייצג את השימוש שלנו בטבע?

 • האם אנחנו יכולים לשאוב מהטבע יותר ממה שהוא יכול לתת? במשך כמה זמן?

 • מסבירים: שלא כמו בבנק, במשיכת יתר אקולוגית אנחנו פוגעים במרכיבים בסיסיים בעולם שמעניקים לנו "שירותי מערכת", ולפיכך אנו פוגעים לא רק בעצמנו אלא גם באפשרות של הדורות הבאים, של צאצאינו, להמשיך ולהתקיים.

 • מי מתכנן את הצריכה של המין האנושי? מי בעולם מנהיג את הניצול של שירותי המערכת?
  חשוב להדגיש שבישראל, לדוגמה, קק"ל מופקדת על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה על פי האמנה שחתמה עם המדינה ופועלת לצמצום טביעת הרגל האקולוגית שלה, אולם גם למדינה תפקיד בהקצאת משאבים ומאמצים כדי לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית שלה.

 • מה אפשר לעשות? מה כוחנו להשפיע כאזרחים שאכפת להם?

את כדורי השוקולד הטעימים אוכלים יחד אחרי פעילות הסיכום.