שמח"ה ביערות

שימוש חוזר, מיחזור, חשיבה, הפחתה - עושים שמח"ה ביערות. כי מי ישמור על כדור הארץ ועל הניקיון ביערות אם לא אנחנו?