נווה צפיפות

בשכונת "נווה צפיפות", שכונה נהדרת, הבתים נבנים במהירות מסחררת, ועתה נותר רק מקום אחד ירוק אחרון – ובו מתוכנן להיבנות בניין בן 20 קומות.. אז מה יקרה בנווה צפיפות – ייבנה הבניין או יישאר החורש הירוק?

מערך פעילות בנושא חשיבות השטחים הפתוחים ואיזון בין פיתוח לשימור

איך מאזנים בין צורכי פיתוח קרקע לצרכים חברתיים, סביבתיים ואחרים שבני אדם צריכים? איך ממשיכים לבנות ולהתפתח לצד שמירה על איכות החיים ביישובים עירוניים?