השתולים: זום זום

איך דבורים מאביקות עצים? עוד פרק מצחיק של השתולים על דברים ממש רציניים