חם, חם, מתחמם – מערך הדרכה לחטיבת הביניים

מערך ההדרכה, העוסק בנושא שרפות, ממחיש לתלמידים את הקשר שבין השרפות לשינוי האקלים, את הסיבות לפריצת שרפות ומה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע אותן. המערך מלווה בקטעי הסבר ומשחקים

רציונל

דרך היכרות עם שרפות שהתרחשו בשנים האחרונות ובאמצעות פעילות חווייתית מכירים החניכים את מערך ההתמודדות עם שרפות יער שמפעילה קק"ל וגם לומדים את כללי ההתנהגות והזהירות באש ביער. הפעילות ממחישה את חשיבותה של התנהגות מודעת ואחראית ומבהירה שכל אחד יכול לשנות ולהשפיע.
קהל יעד: תלמידי חטיבת ביניים
זמן: כ-45 דקות* / כ-90 דקות
מקום: בכיתה
 
*לגרסה מקוצרת של המערך אפשר להשמיט את החלק של הקמפיינים ובמקומו לפעול על פי ההנחיות המופיעות בנספח 3 במערך.

מטרות:

  • להמחיש את הקשר בין שינוי האקלים לעליית התדירות של שרפות יער בארץ ובעולם.
  • להכיר את מערך ההתמודדות של קק"ל עם שרפות יער.
  • לעודד התנהגות אישית אחראית בזמן יציאה ליערות.

ציוד וחומרים: