כרטיס לבירה

פעילות שבמהלכה יכירו הילדים סמלים מפורסמים של ערי בירה בעולם ושל ירושלים, וילמדו על נושאים מיוחדים שהיו קשורים להכרזה על ירושלים כעל בירת ישראל
מטרות הפעילות: הכרת ערי בירה בעולם והדגשת הייחוד של ירושלים כבירת ישראל וחשיבותה.

סוג הפעילות: פעילות משולבת.

קבוצת הגיל: כיתות ה׳-ז׳.

הזמן: כשעה.

המקום: בכיתה.

עזרים: ארבע כרטיסיות ערי בירה לכל תלמיד, כרטיסייה גדולה של ירושלים לתלייה על הלוח, סמל העיר ירושלים לתלייה על הלוח, דפים, צבעים וחומרי יצירה.

סל מונחים: עיר בירה, סמלי ירושלים, ההיסטוריה של ירושלים.

מהלך הפעילות:

  • חלקו לכל תלמיד ארבע כרטיסיות של ערי בירה ובקשו מהתלמידים להשלים את הפרטים החסרים בכרטיסייה. לאחר כמה דקות הציגו לכיתה את התשובות הנכונות. שאלו: מי ביקר באחת הבירות המוזכרות בכרטיסיות? אילו חוויות זכורות לך מהטיול? האם הרגשת שאתה מבקר בעיר בירה? מה נתן לך את ההרגשה הזו?
  • תלו כרטיסייה גדולה של ירושלים על הלוח ומלאו יחד עם התלמידים את הפרטים החסרים, כמו בכרטיסיות הקטנות.