משחק טריוויה כותל

הילדים יכירו את ההיסטוריה של איחוד ירושלים במלחמת ששת הימים באמצעות חידון טריוויה מהנה, שבמהלכו הם יבנו "כותל" משלהם, ויכינו פתקים להטמנה בכותל האמיתי

מטרות הפעילות: הכרת נושא איחוד ירושלים באמצעות משחק חידות חווייתי.

סוג הפעילות: משחק חידות חווייתי.

קבוצת הגיל: כיתות ה׳-ו׳.

הזמן: כשעה.

המקום: בכיתה.

עזרים: לוח כותל, קלפים בצורת לבנים בארבעה צבעים (ראו הוראות הכנה בהמשך), ארבעה דפי מידע על איחוד ירושלים, שעון מעורר, דף שאלות למורה.

סל מונחים: הכותל המערבי, איחוד ירושלים, מלחמת ששת הימים, מלחמת השחרור, הקו העירוני.

מהלך הפעילות:

  • חלקו את הכיתה לארבע קבוצות שיתחרו זו בזו. תנו לכל קבוצה דף מידע הפוך וחמישה קלפים של לבני כותל בצבע אחד. כוונו את השעון המעורר למדידת רבע שעה. הסבירו לילדים שעליהם לקרוא וללמוד את העובדות בדף, כדי לענות על החידות ולנצח בחידון. לאחר רבע שעה איספו את דפי המידע והכריזו על התחלת החידון. הקבוצה שתענה ראשונה תשובה נכונה, מניחה על לוח הכותל אחת מהאבנים שלה. הקבוצה הראשונה שתישאר בלי אבני כותל היא המנצחת. לאחר מכן, המשיכו את המשחק לקביעת מקום שני, מקום שלישי ומקום רביעי.
  • לסיום, נהלו בכיתה דיון על אודות החשיבות של איחוד ירושלים והדרכים לביטויו.
  • הקדישו את דקות הסיום של השיעור לכתיבת פתקים להטמנה בכותל המערבי ושימו אותם במעטפה למשלוח לכותל.

להכנת לוח כותל וקלפים של אבני כותל (לחלוקה לארבע קבוצות):

  • צלמו את הלוח בהגדלה חמש פעמים: פעם אחת על נייר לבן עבור הלוח המרכזי וארבע פעמים נוספות על נייר בצבע שונה כל פעם.
  • גזרו את האבנים מתוך הצילומים הצבעוניים (אפשר להדביק על בריסטול לפני הגזירה).