הפעלה: גורמים לשריפה ביער

לפניכם שתי תמונות. בתמונה הראשונה ישנם לפחות ארבעה גורמים העלולים לגרום לפריצת שריפה ביער, ובתמונה השנייה ישנם לפחות ארבעה גורמים שעוזרים לעצור את השריפה. מצאו אותם

ארבעה גורמים שעלולים להביא לשריפה

ארבעה גורמים שעוזרים לעצור את השריפה