מיודע? ביטויים עם אור

לפניכם חידון ציורים, שבכל אחת מהחידות שבו מסתתר ביטוי עם המילה "אור". מצאו את הביטויים. לרשותכם דף פתרונות והחידון בפורמט מקוון

איזה ביטוי מסתתר בציור?