פתגמי עצים ויער

בכל ציור מסתתר פתגם הקשור לעץ. מגלים מהם הפתגמים ודרך הרמזים גם לומדים את משמעותם

איזה פתגם מסתתר בציור?

עוד בנושא...