מגילת העצמאות

איפה נוסחה מגילת העצמאות ומתי? ומה משמעות הדברים שנכתבו בה ונחתמו על ידי חברי מועצת המדינה הזמנית?
קבוצת הגיל: כיתות ז'-י"ב
משך הזמן: כשעה
מטרות הפעילות: היכרות עם מגילת העצמאות.

 

עזרים והכנות:

  • תמונת מגילת העצמאות
  • תמונת הכרזת המדינה
  • מגילה מחולקת לחלקים.
מתוך מגילת העצמאות
מתוך מגילת העצמאות

מהלך הפעילות

פתיחה

מספרים בכמה מילים על הכרזת המדינה:

הכרזת המדינה – ההכרזה על הקמת מדינת ישראל התקיימה ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי, 1948 בבית דיזנגוף, שבשדרות רוטשילד בתל אביב.

אל אולם ההכרזה הגיעו חברי "מנהלת העם" (הממשלה הזמנית הראשונה) וחברי "מועצת העם" (הכנסת הזמנית) מאולם האסיפות בבית קק"ל בתל אביב, ששימש מקום ההתכנסות הקבוע של מוסדות המדינה הזמניים, ואשר בו התקבלו ארבע ההחלטות המכוננות של המדינה:

  • החלטה על הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל.
  • קביעת שמה של המדינה.
  • ניסוח ואישור המסמך המשפטי לאורו תפעל המדינה מיום הקמתה – פקודת יסוד המדינה מספר 1.
  • ההחלטה הסופית על הנוסח של מגילת העצמאות.

בשל צפיפות המקום בבית קק"ל הוחלט כי ההכרזה עצמה תתקיים במוזיאון תל אביב לאמנות, ששכן בבית דיזנגוף.

בבית זה, מעל דוכן הנואמים, הקריא דוד בן-גוריון, שהיה יושב ראש "מועצת העם", את מגילת העצמאות והכריז על הקמתה של מדינת ישראל.

בתום ההכרזה חתמו חברי וחברות מועצת המדינה הזמנית על חלקה התחתון של מגילת קלף ריקה. זאת, משום שלא היה די זמן להעתיק אל מגילת הקלף את הנוסח הסופי של הכרזת העצמאות, אשר אושר בתום הישיבה שנערכה בבוקר אותו יום בבית קק"ל.

למחרת הכרזת המדינה פלשו צבאות של חמש מדינות ערב לארץ והחל שלב נוסף במלחמת העצמאות.

 

מחלקים את הקבוצה לצוותים ונותנים לכל צוות חלק אחד ממגילת העצמאות.

  • מבקשים מכל צוות לקרוא את החלק שקיבל ולתת לו שם/כותרת, המתייחסת לנושא שהחלק מדבר עליו.
  • מבקשים מכל הקבוצה יחד לנסות לסדר את המגילה על פי הסדר הנכון בזמן קצוב – אפשר להבטיח פרס אם יצליחו, כדי להגביר את המתח.
  • מספרים שגם המגילה האמתית נוסחה בלחץ גדול של זמן – המנדט הבריטי עמד להסתיים וחברי מועצת העם היו חייבים להסכים על הנוסח מהר, כדי שיספיקו להכריז על המדינה לפני כניסת השבת. לא היה מספיק זמן לכתוב את הנוסח הסופי על מגילת הקלף ולכן הם חתמו על מגילה ריקה ורק לאחר מכן הועתק אליה הטקסט.

מסכמים ומסבירים על המגילה ועל חלקיה:

 
מגילת העצמאות: המסמך המכונן של מדינת ישראל. שמה הרשמי של המגילה הוא "הכרזה על הקמת מדינת ישראל". המגילה התוותה את אופייה של המדינה, שהוקמה כמדינת היהודים, שתקבץ את היהודים מהגלויות השונות ותתייחס לכל תושביה בשוויון, ללא הבדל דת, גזע ומין. במגילת העצמאות חמישה חלקים הכוללים: סקירה היסטורית על זכותו של העם היהודי בארץ ישראל, תיאור המהלכים עד להכרזת המדינה והקמתה וכן עקרונותיה של המדינה החדשה. בנוסף לכך, מוצגת בה פנייה אל עמי העולם, מדינות ערב ואזרחיה הערביים של המדינה. למגילה היו טיוטות רבות, ותהליך הכתיבה החל שלושה שבועות לפני מעמד ההכרזה. בשל הדחיפות הגדולה לקראת מעמד הכרזת המדינה, לא הספיקו להעתיק את הנוסח המלא של הכרזת העצמאות לקלף המגילה. כתוצאה מכך, קרא דוד בן-גוריון את ההכרזה מתוך דף נייר פשוט וחברי מועצת העם חתמו על קלף אחר, אשר חובר מאוחר יותר למגילת הקלף הרשמית.

 

לסיום, אפשר לשחזר את טקס הכרזת המדינה בשילוב תחפושות ואביזרים.  

 

להדפסת מגילת העצמאות בחלקים»