מכון מרחבים – חוברות מערכים

חוברות מערכים של מכון מרחבים – המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל – הפועל לקידום רבגוניות, הוגנות והכלה בחברה הישראלית. החוברות כוללות מערכי הדרכה העוסקים בסוגיות של רבגוניות בחברה הישראלית – במנהגים השונים, בסטריאוטיפים החברתיים, בשונות ובדמיון בין הקבוצות השונות – ומציעות הפעלות ותוכנית למפגשים בין קבוצות תלמידים ערבים ויהודים.

*תוכני הפעילות מיועדים לצורכי הדרכה והוראה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מעבר לשימוש זה