יער - גליון 1 - יוני 2002
 • השתנות רדיוס הגזע באיקליפטוס המקור בתגובה להשקיה

  רון זליגמן, ניר עצמון, גבריאל שילר, פנחס פיין

  מידע נוסף
 • נוכחות חומרים מעכבי נביטה בעלים ובקליפה של מינים שונים של עצי יער וחורש טבעי

  דויד ברנד, ניר עצמון, יובל אשד, יעל ברנד ויוסי ריוב

  מידע נוסף
 • כנימות העלה של הארז בישראל Cinara laportei ו-Cinara cedri

  ניצה ספיר, עמי זהבי, פביאן עשאל וצבי מנדל

  מידע נוסף
 • בחינת השפעת נפח מיכל הגידול על התפתחות שתילים של עצי יער במשתלה ובשטח

  זוהר ליטמנוביץ', מיכל כצנלסון, ריטה טרחוב ויוסי ריוב

  מידע נוסף
 • השפעת השימוש בשרוולי פלסטיק על ההישרדות וההתפתחות של מיני חורש ארץ-ישראלי

  עמרי בונה, זוהר ליטמנוביץ' וריטה טרחוב

  מידע נוסף
 • הדברת עשבים וברירנות אאוסט (סולפומטורון) למיני היער בנטיעות קק"ל

  אבי טל, ברוך רובין, עמי זהבי, זוהר ליטמנוביץ ומיכל כצנלסון

  מידע נוסף