התפרצות של טוואית האלון ביערות האלון בכרמל ובגליל וניסויים ראשוניים בהדברתה

מאת:
ציון מדר – המדור להגנת היער, אגף הייעור, קרן קימת לישראל, קרית-חיים. zionm@kkl.org.il
נפתלי גדליהו – פארק הכרמל, רשות הטבע והגנים.
צבי מנדל– המחלקה לאנטומולוגיה ופיתוח הכפר, מרכז וולקני, משרד החקלאות, בית-דגן

באביב 2001 התרחשה בכרמל ובמקומות אחרים בצפון הארץ התפרצות של טוואית האלון, על פני שטח של למעלה מ-10,000 דונם. עצי אלון מצוי היו הנפגעים העיקריים, אך גם עצי חורש אחרים ניזוקו, בעיקר קטלב, עוזרר ומעט אלון תבור, אלת המסטיק ואלה ארץ-ישראלית.

המזיק מקים דור אחד בשנה: ההטלה היא בין ראשית מאי עד לסוף יולי, בעיקר מתחת לאבנים. הביצים בתרדמה עד לראשית האביב של השנה הבאה והזחלים בוקעים בראשית מרס. התפתחותם נמשכת עד לראשית מאי, ולאחר-מכן, למשך כשבועיים, ניתן לראות זחלים מתגלמים. תעופת העשים הבוגרים חלה בין מאי ועד לשליש האחרון של חודש יוני. מלכידת העשים במלכודות פרומון נראה, כי אוכלוסייה רדומה של טוואית האלון מתקיימת בחורש הטבעי בישראל, בעיקר בצפון הארץ, גם בשטחים שלא נפגעו כלל בהתפרצות המדווחת. התפרצויות המזיק נדירות וספק אם יש לנקוט נגדן אמצעים כלשהם בחורש.

בניסוי מבוקר להדברת המזיק נמצא, שהוא רגיש לתכשירי Bt (בקטוספיין, דלפין) ולמשבשי גידול חרקים (מגח"ים, כגון דימילין). מובאות המלצות להדברת המזיק בשטחים עירוניים וחניונים.

להורדת המאמר המלא