יער - גיליון 5-6 - דצמבר 2004
 • אקולוגיה של האבקה בצאלון נאה

  עפרית שביט, אבישי שמידע וגדעון נאמן

  מידע נוסף
 • גידול צמחי וטיבר לייצוב קרקע: פיתוח ממשק גידול המתאים לתנאי הארץ

  נתיב דודאי, אלי פוטיבסקי, דוד חיימוביץ ומני בן-חור

  מידע נוסף
 • הייעור הממשלתי במדינת ישראל – אפּילוֹג

  מאת צבי אבני

  מידע נוסף
 • התפוצה העכשווית של אורן ברוטיה: הערכה מחודשת

  נילי ליפשיץ וגדעון ביגר

  מידע נוסף
 • התפרצות של טוואית האלון ביערות האלון בכרמל ובגליל וניסויים ראשוניים בהדברתה

  ציון מדר, נפתלי גדליהו וצבי מנדל

  מידע נוסף
 • חקלאות בת-קיימא במכלול שמירת ערכם של שטחים פתוחים בישראל

  חיים צבן, נעה פלר, לירון אמדור, יורם אבנימלך ואופירה אילון

  מידע נוסף
 • תהליכי התפשטות של אורן ירושלים מיערות נטועים לתוך צומח טבעי

  אילה לביא, עמנואל נוי-מאיר, חיים קיגל ואבי פרבולוצקי

  מידע נוסף