התפוצה העכשווית של אורן ברוטיה: הערכה מחודשת

מאת:
נילי ליפשיץ, המעבדות הבוטניות – המכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטת תל אביב nilili@post.tau.ac.il
גדעון ביגר, המחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל-אביב biger@post.tau.ac.il

שטח התפוצה העכשווי של אורן ברוטיה מכסה כיום בעיקר את מזרחו של אזור הים התיכון. מחקרים דנדרוארכיאולוגיים, המבוססים על הגדרת חלקי עץ שמקורם בחפירות ארכיאולוגיות, ומחקרים דנדרוהיסטוריים במבנים היסטוריים בישראל, מראים שאורן ברוטיה נעדר מנופי הצומח הטבעי של ישראל בעבר וחשיבותו בכלל מזרחו של אזור הים התיכון היתה פחותה מזו המיוחסת לו.

אורן ברוטיה הובא לנטיעות בארץ-ישראל החל משנות השלושים של המאה העשרים, וכיום הוא מחליף בחלקו את אורן ירושלים ביערות נטע אדם בארץ.

להורדת המאמר המלא