אתר מחקר אקולוגי ארוך טווח יער יתיר

מידע כללי

הצטרפות ל-LTER: בשנת 2000
מנהל תחנת המחקר מטעם קק"ל: איציק משה
מדען ראשי: פרופ' דן יקיר
dan.yakir@weizmann.ac.il

נ.צ.

קו רוחב 31.3333
קו אורך 35.05

מיקום

האתר ממוקם על גבול האזור הים תיכוני בחלק הצפוני של הנגב. השטח מאופיין בגבעות בגובה של 800-600 מטר מעל פני הים.

היסטוריית האתר

האתר נמצא ביער נטוע, בעיקר אורן ירושלים ( (Pinus halepensisאשר ניטע ברובו בשנים 1969-1965 ומנוהל על ידי קק"ל. אתר המחקר נוסד בשנת 2000 על ידי מכון ויצמן למדע.

גיאולוגיה ומורפולוגיה

אדמת רנדזינה קלה עד עומק של 1.00-0.2 מטר ומתחתיה אבן גיר וקירטון עם מקטע חרסיתי משולב במקטעים חרסיתיים-חוליים דקים.

אקוסיסטמה וצמחייה

יער יתיר מכיל בעיקר עצי אורן ירושלים. לאחר כמה סבבי דילול עומדת כיום צפיפות היער על כ-30 עצים לדונם. אינדקס שטח העלה הוא כ- 1.7) 0.3תלוי בעונה ובשנה). גובה העצים כעשרה מטרים וקוטר גזע ממוצע בגובה החזה הוא כ- 17ס"מ. הצמחייה מתחת לעצים מורכבת מבני שיח, מינים עשבוניים, קרום ביולוגי וחד-שנתיים. כל אלו יחד מהווים חלק מינורי מהביומאסה של האקוסיסטמה.

נושאי המחקר

דיסציפלינות:

אקו פיזיולוגיה, אקו הידרולוגיה, מחזור הפחמן, שינויים בשימושי קרקע ובתכסית, שינויי אקלים, אקולוגיה.

מניפולציות:

  • ניסוי השקיה של שנתיים על חלקות קטנות.
  • ניסוי צפיפות עצים ארוך טווח.
  • ניסוי רעייה ארוך טווח (גדרות).


נושאים

(נבדקים במהלך 15 השנים האחרונות).
  1. שקלול תמורות של שימוש במים, קיבוע פחמן וקרינות באזורים חצי-יובשניים בזמן שינויי אקלים.
  2. שינויים בין השנים בשטפי פחמן, מים ואנרגיה ביער חצי-יובשני.
  3. שינויים במשאבי החנקן הקשורים בייעור בתה חצי-יובשנית.
  4. השפעת צפיפות היער על חלוקת האידוי-דיות למרכיביו.
  5. תפקיד המוליכות ההידראולית בהידרולוגיה של יער חצי-יובשני.
  6. שימוש במים ויעילות השימוש במים ביער אורן לאורך גרדיאנט אקלימי.
  7. השפעת צפיפות העצים על יצרנות, התחדשות וצריכת מים ביער אורן באזור חצי-יובשני.

מדבור והתחממות גלובלית

יער יתיר, הגדול ביערות ישראל, שקק"ל החלה לטעת ב-1966, שינה לחלוטין את נופי הנגב הצפוני הצחיחים. מיקומו הגובל במדבר עשה אותו לכלי אקולוגי חשוב. בשנת 2000 הפך היער ל"מעבדה" של ממש, והוקמה בו תחנת המחקר הבוחנת את נתוני המשקעים והלחות, הצמיחה ומנגנוני פעילות העצים, פליטת הגזים מהעצים, הרכב האוויר ועוד.
יער יתיר. צילום: ארכיון צילומי קק"ל
יער יתיר. צילום: ארכיון צילומי קק"ל