קרקע גיליון 39 - אפריל 1995

תוכן העניינים:

דבר המערכת
המשך...

לקראת התמורות במדיניות הקרקעית של ישראל | אלישע אפרת
המשך...

המדיניות הקרקעית בעקבות גל העלייה | אליהו בורוכוב
המשך...

הפקעות קרקע: זכויות היחיד מול צורכי הציבור - חלק א' | נירה אורני, רחל אלתרמן
המשך...

היעלמותם של אלמנטים גיאוגרפיים בעקבות הסרת גבול | טל יער-ויזל, ארנון סופר
המשך...

הסדר הקרקעות בישראל | אשר סולל
המשך...

פרשה נעלמה - יפה נוף , מושבה שלא נוסדה | עירית עמית
המשך...

נכסי דלא ניידי בהולנד | פול פ. קוהנסתם
המשך...

מפעולות המכון לחקר שימושי קרקע
המשך...

דבר המערכת באנגלית
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 39 - אפריל 1995