קרקע גיליון 49 - יולי 2000

תוכן העניינים:

קק"ל ומינהל מקרקעי ישראל - סוף הדרך המשותפת? | עדי ניב
המשך...

הבעלות הלאומית על הקרקע - ואויביה | יחיאל לקט
המשך...

לא סוף הגשמת הציונות | אליקים רובינשטיין
המשך...

במהות קק"ל יש "נסיבות מיוחדות" המאפשרות לה לפעול מבלי להחיל את עיקרון השוויון על ניהול המקרקעין שלה | עו"ד מאיר אלפיה
המשך...

התכנית להקים רשות תכנון לאומית תחת הגג של משרד ראש הממשלה - רעיון לא טוב ולא נכון | אליהו סוויסה
המשך...

התפלת מים - כן; אבל קודם איכות סביבה | יחיאל לקט
המשך...

הפתרון הנכון בירושלים: הגדלת האוכלוסייה היהודית ולא צמצום האוכלוסייה הערבית | אהוד אולמרט
המשך...

המכרז האופטימלי | ד"ר עומר דקל
המשך...

היבטים חברתיים של מיקום מתקנים ציבוריים בלתי רצויים (מצב"ר) | חגית יהל
המשך...

הספקולציה הקרקעית - הצל הבחתי נלאה של מפעל ההתיישבות | שמעון רובינשטיין
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...