קרקע גיליון 50 - דצמבר 2000

תוכן העניינים:

התמודדות הממשלה עם סוגיית הפשרת הקרקע החקלאית | עמיעד (עדי) ניב
המשך...

קרקע כמכשיר כלכלי להקמת תשתיות ולצמצום משמעותי בפערים חברתיים | אריאל שרון
המשך...

קק"ל: האמצעי להשגת ריבונות יהודית על אדמת ארץ ישראל | שלמה גרבץ
המשך...

בעלויות קרקע כגורם בתיחום גבולות בינלאומיים | פרופ' גדעון ביגר
המשך...

מדיניות שימושי הקרקע של צה"ל | אלוף שלמה ינאי
המשך...

צה"ל שומר על האחיזה הלאומית באדמת ישראל | שלמה גלבץ
המשך...

חוצה ישראל - הנתיב המהיר מהפריפריות למרכז יקל משמעותית את העומס הקשה המפקק את עורקי המדינה | רא"ל מיל' משה לוי
המשך...

חוצה ישראל - עצם בגרון | דניאל מורגנשטרן
המשך...

דירקטוריון קק"ל - מעצב המדיניות הקרקעית הציונית והפריסה ההתיישבותית: 1947-1930 | ד"ר חנינא פורת
המשך...

פרשת הקרקעות החקלאיות: בג"צ מחכה לממשלה | סטלה קורין-ליבר
המשך...

סקר מכון "דחף": עמדות הציבור כלפי מתן פיצוי לקיבוצים ומושבים על שינוי ייעוד קרקע שעמדה לרשותם לעיבוד חקלאי
המשך...

דרושה: פרידה נכונה בין קק"ל למינהל | גדעון ויתקון
המשך...

מטרת התכנית לעיור הבדואים בנגב: ניתוק מהאדמה שהיא מקור חייהם ותרבותם | ד"ר אסמעיל אבו-סעד
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...