קרקע גיליון 67 - אוגוסט 2009

תוכן העניינים
 
נס ירושלים הארצי השביעי למדיניות קרקעית לאומית

דברי פתיחה

במקום מדיניות קרקעית מקרטעת - רפורמה חיונית | עמיעד (עדי) ניב
המשך...

דרוש: פישוט הליכי התכנון והביצוע | ניר ברקת
המשך...

מושב ראשון: התפקיד האמיתי של רשות מקרקעין ממלכתית
דברי פתיחה | פרופ' גדעון ביגר
המשך...

הקרקע נועדה לשרת את האזרחים | אריאל אטיאס
המשך...

הרפורמה תסיר את אבן הריחיים הבירוקרטית מעל צווארו של האזרח | ח"כ כרמל שאמה
המשך...

קרקע לאומית - אבן יסוד ציונית | פרופ' גדעון ביגר
המשך...

בכל זאת יש בה משהו | רחל זכאי
המשך...

הסכם חילופי הקרקעות עם קק"ל יאפשר לעם היהודי להיות לנצח הבעלים של כשני מיליון דונם | ירון ביבי
המשך...

המחוקק חייב להבהיר למערכת המשפט: מבחינת הזכויות ישראל היא ציונית, יהודית ודמוקרטית | פרופ' שמעון שטרית
המשך...

יש לבטל את האבסורד של ההתייחסות המפלה לרעה את הסקטור החקלאי | משה ליפקה
המשך...

אותה גברת בשינוי שם האדרת - "רשות" במקום "מינהל" | מאיר שטרית
המשך...

מושב שני: יחסי מינהל קרקעות המדינה עם הסקטורים ההתיישבותיים
המשך...
 
רפורמה ללא מטרות לאומיות היא מילים ריקות הנישאות ברוח | בארי הולצמן
המשך...

חובה להבטיח את הזכות האלמנטרית של כל תושב בהתיישבות על בית מגוריו | אבשלום (אבו) וילן
המשך...

המצב הקיים בלתי אפשרי; חובה לתת צ'אנס לרפורמה | שמואל ריפמן
המשך...

"דם רע" בין ההתיישבות לבין המינהל | דוד קוכמן
המשך...

שתי מדינות לשני עמים: העם החקלאי והעם העירוני | מיכה דרורי
המשך...

אחרי שייסרו את ההתיישבות בשוטים, עכשיו רוצים לייסר אותה בעקרבים | רון רונין
המשך...

מושב שלישי: המדינה וקרקעותיה - סדרי העדיפויות

מטרת "אם כל ההפרטות" - הפרטת המדינה | ח"כ שלי יחימוביץ
המשך...

בצד השלילה והחיוב דרושים לרפורמה איזונים ובלמים | פרופ' שלמה חסון
המשך...

המינהל הוא מונופול שרירותי שפועל למטרות רווח ולא "לטובת הציבור" | פרופ' יקיר פלסנר
המשך...

לא רפורמה ולא חדשה; מה שהיה הוא שיהיה | עדי צביקל
המשך...

הפרטה - כן, אבל במשורה ולפי קריטריונים מוגדרים וברורים | עדי ניב
המשך...

מרכז הארץ הוא הנכס החשוב ביותר לישראל בזירה הגלובלית | פרופ' עמירם גונן
המשך...

ציונות לתפארת - גם בנגב ובגליל | אפי שטנצלר
המשך...

מדינה בלי מדיניות לאומית של קרקע ומים | ד"ר עוזי לנדאו
המשך...

המלצות צוות החשיבה המחקרי של המכון
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...