האתגרים בעולם הכרוכים בהתמודדות עם מיני חיפושיות אמברוזיה פולשים

Jiri Hulcr
School of Forest, Fisheries and Geomatics Sciences, University of
Florida, Gainesville, FL, 32605

המחקר העוסק ביחסים הסימביוטיים בין חיפושיות אמברוזיה ופטריות משגשג בעשורים האחרונים.  בין השאר בשל מינים פולשים אחדים  שהפכו למזיקים הרסניים. כיום מתפרסמים למעלה מ-200 מאמרים מדי שנה. מבול הפרסומים, לעומת זאת, לא הביא בהכרח להעמקת ההבנה של הסימביוזה, מכיוון שעבודות רבות מאששות אמנם הנחות ישנות יותר אך ללא בדיקת עומק. קיימות צורות רבות של סימביוזה הכללת האקולוגיה שלהן, יחסי הגומלין המורכבים של צמחים הפונדקאים ומיני החיפושיות המזיקים עלול להטעות.

בהרצאה זו, יוצג הרקע של התנהגות המערכות הסימביוזה של קבוצה זו, ותוך התייחסות לכמה תפיסות שגויות מתמשכות המהוות מכשול בהבנה ומימשק של מזיקים חדשים של חיפושית אמברוזיה. זה כולל גנטיקה, הקשר של פטריות חיפושיות, שינויים לכאורה באקולוגיה של אוכלוסיות פולשניות בהשוואה לבתי הגידול הטבעיים, וגורמים השולטים בשפע של מיני מזיקים בקבוצה זו.

כך למשל, נובר הענפונים השחור Xylosandrus compactus, שפלש לאחרונה לישראל, הוא חיפושית אמברוזיה ייחודית. אמנם לקשר בין החיפושית  לפטרייה הסימביוטית המשמשת לה להזנה Ambrosiella xylebori ומספר פטריות נוספות יש מקבילות במערכות אמברוזיה אחרות, אך אף לא חיפושית אמברוזיה אחרת תוקפת ענפונים חיים כמו X. compactus, והתנהגות זו מוכרת רק באזורים אליהם היא פלשה. מבחני אילוח של הפטריות הנישאות ע"י הנובר לא גילו פתוגניות, ומנגנון קטילת הענפונים נותר לא ידוע.
עדיין לא ברור מה מגביל את שפע החיפושיות באזורים שבהם בהם יש שפע בלתי מוגבל של ענפונים מתאימים להתפתחות, שכן לא דווח על אויבים טבעיים ספציפיים שעשויים להגביל את האוכלוסייה.

פטריות אנטומופתוגניות ופטריות מתחרות נחשבים ככלי ניהול עתידי פוטנציאלי עבור מיני חיפושיות אמברוזיה ומזיקים אחרים. עם זאת, הדבר טרם מבחן בשדה. אסטרטגיות ניהול הפועלות על מזיקים אחרים של אמברוזיה, כגון סניטציה ומימשק השקיה מתאים, לא נבדקו במלואן על נובר הענפונים השחור.

לסיכום, יש צורך במחקר מקומי חדש על האקולוגיה והניהול של מערכת זו, במקום להסתמך על ידע ממערכות אמברוזיה אחרות.