הזרקות גזע כאמצעי מימשק נגד מזיקי שלד העץ: אמצעים וגישות

פול בנימין, המרכז הבהאי העולמי, גני חיפה ועכו 

הזרקת גזע היא החדרה ממוקדת של קוטלי חרקים, קוטלי גורמי מחלה, חומרי הזנה או חומרים אחרים להגנת צמחייה מעוצה כחלופה לריסוס או להגמעה לקרקע. הזרקת גזע מפחיתה את כמויות תכשירי ההדברה ובשל כך את הזיהום הסביבתי וחשיפה של גורמי סביבה אחרים לכימיקליים אלה. הזרקת גזע שימשה בעבר להתמודדות עם מחלות ומזיקים של מיני עצי יער בעלי ערך גבוה או צמחי נוי כאשר יישומי ריסוס קונבנציונליים הם בעייתיים עקב בעיות מרחביות וחששות לבריאות.

לאחרונה יש עניין בשימוש בטכניקת ההזרקה גם בהגנה על עצי מטע, כאשר ריסוסי עלווה והגמעות לקרקע אינם יעילים. שיטות הזרקה זמינות היום כוללות טכניקות קידוח ותקע באמצעות הזרקת לחץ גבוה או הזרקה בלחץ נמוך וכן טכניקות ללא קידוח תוך שימוש בלחץ נמוך או ללא לחץ כלל.