חיפושיות קליפה בישראל וזיהוי מיני חיפושיות פולשים

שחר סמרה, אגף אבחון נגעים, השירותים להגנת הצומח, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אגף אבחון נגעים בשירותים להגנת הצומח אמון על זיהוי של פרוקי רגליים המתגלים בנמלי הכניסה והיציאה מישראל ומיני מזיקים חדשים שהתגלו בארץ. זיהוי מדויק של המין נחוץ לתהליך קבלת החלטות בנוגע לאישור משלוחי יבוא ויצוא, למניעת חדירה והתבססות של מינים פולשים ולממשק ההדברה של מזיקים חדשים שהתגלו לא מכבר.

מינים רבים בסדרת החיפושיות מהווים אתגר משמעותי לזיהוי, בשל עושר המינים העצום בקבוצה זו, הדמיון הרב בין מינים קרובים ומחסור במפתחות הגדרה מתאימים. השימוש בכלים מולקולריים מהווה עליית מדרגה ביכולות הזיהוי. לדוגמא, כלים אלה מאפשרים לזהות את המין גם במקרים של דגימה של דרגות התפתחות צעירות, מינים חבויים, פרטים שלא נאספו בשלמותם ועוד. עם זאת, לזיהוי מולקולרי בעיות ומגבלות שיפורטו בהרצאה.

בישראל מוכרים 42 מיני חיפושיות קליפה וחיפושיות אמברוזיה, מתוכם תשעה מינים פולשים, ואחד עשר מינים בעלי חשיבות כלכלית. אחד מהם, חיפושית האמברוזיה של האבוקדו, Euwallacea fornicatus, מין זה התגלה בישראל ב-2009, ועד לאחרונה היה היחיד מבין מיני חיפושיות האמברוזיה שנחשב למזיק משמעותי. זאת עד להגעת נובר הענפונים השחור Xylosandrus compactus, שהתגלה אף הוא כמזיק קשה, הפוגע גם בעצי החורש בשטחים הפתוחים, לבד מעצי הנוי. חיפושיות אמברוזיה מהוות קבוצה מאתגרת במיוחד לזיהוי בשל שכיחות קבוצות מינים שההבחנה ביניהם באמצעות סמנים מורפולוגיים קשה עד בלתי אפשרית. בהרצאה יפורטו מקרים אחדים בהם נעשה שימוש בשיטות שונות לזיהוי מינים פולשים.