חיפושיות קליפה וההתמודדות עמן ביערות קק"ל

עומר גולן, אגף הייעור, קק"ל

קק"ל חולשת על כמיליון דונם של יערות נטע אדם וחורש טבעי. כמחצית מהשטח מכוסה ביער מחטני בהרכבים שונים של מיני אורן וברוש, במרחב זה ניכרת פעילות נרחבת של חיפושיות קליפה. 

מיני חיפושיות קליפה שייכים לתת המשפחה Scolytinae שבמשפחת החדקוניות, ואגודים בקבוצת ה-  Phloeophagy אשר מתפתחים בהזנה על הסות (קורטקס). ביערות ישראל מוכרים כ- 30 מינים בקבוצה זו. רובם לא נחשבים כמזיקים, למעט אלו השכיחים אשר בולטים בנוכחותם בעצי אורן, ברוש, זית, ואלה.

כל המינים מתפתחים על רקמות חיות של העצים ומאכלסים באופן הרסני את העץ הפונדקאי, לרוב על רקע פגיעה מכנית או הרעה במצב פיזיולוגי בשל יובש או מחלות המדרדרות את חוסנם של העצים.

המינים השכיחים המעמידים אוכלוסיות המשמעותיות ליער הינם ספציפיים לסוגי העצים הפונדקאים, לכן פעילותם ביער, ובכלל זה הפטריות המלוות אותם, לא מהווה סיכון לבתי גידול שכנים, כמו מטעים מסחריים או בוסתנים.

שינויי האקלים ובעיקר התארכות הקיץ וריבוי לילות חמים, חושפים את העצים הפונדקאים להתקפת החיפושיות ביתר שאת. חיפושית הקליפה הגדולה של הברוש Phloeosinus armatus  עלולה להביא לפגיעה קשה בעומדי הברוש על רקע עקת מים.

שלושה מיני חיפושיות הקליפה הנחשבים למזיקים קשים לעצי אורן בישראל ומחייבים התייחסות יערנית וממשק מרסן הם  Tomicus destrones הפעיל בחורף, Orthotomicus erosus הדומיננטי בחודשי הקייץ ו-Pityogenes calcaratrus המזיק בעיקר בעונות המעבר. נזקי  P. calcaratrus החמירו בשנים האחרונות בעיקר באורן קנרי ואורן הצנובר. במיני אורן אחרים הנתונים בעקה, מין זה תוקף את הכותרות ומחליש עוד יותר את העצים.

על אף הפעילות של אויבים טבעיים ביער, חיפושיות הקליפה של האורן עלולות לבנות אוכלוסיות גדולות, שביכולתן להמית עצים חיוניים. הפגיעה ע"י O. erosus ו- P. calcaratrus ניכרת במלוא חומרתה החל מאוגוסט. אולם התחזית להתפרצות חיפושיות הקליפה, מתקבלת בתום עונת הגשמים. במקרים אלה נדרש לבצע פעולות ממשק שיפחיתו את הסיכוי לנזק, כמו הקפדה על הטיפול בגזם, דחיית דילולים אל עונת הקיץ (מאי-נובמבר) ופינוי עצים מתייבשים שנתקפו בסתיו האחרון.

מלכודת ועצי מלכודת מהווים את הגישה מקובלת בעולם לניטור ולצמצום אוכלוסיות של חיפושיות קליפה בחלקות יער. המדור לבריאות היער של קק"ל יזם בעשור האחרון טיפולים להגנת עומדים רגישים וחשובים באמצעים אלו. הפעלתם מתבצעת החל מיוני וברציפות עד לסוף נובמבר. מדובר בטיפול יעיל אשר משלים את פעולות הממשק השגרתי ביער המחטני, ומיועד לאפשר לעצים המתאימים לבית הגידול להתגבר על תקופות משבר ולשגשג שנים קדימה.