פנייה מוקדמת למידע (RFI)

מדור זה מתעדכן במידע על  פנייה מוקדמת למידע (RFI) בתוקף.